VÒNG QUAY CODE FREE FIRE 15K (QUAY 100% CHÚNG )

Trong Hũ Vàng Có 9,688,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
80860 L*******h 21 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80859 T************n 21 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80858 C*******t 9805 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80857 Q*************g 3265 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80856 P***********h 3265 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80855 V*******h 21 Kim Cương 17:03:13 05/08/2021
80362 3265 Kim Cương 12:09:26 04/08/2021