VÒNG QUAY CODE FREE FIRE 15K (QUAY 100% CHÚNG )

Trong Hũ Vàng Có 9,688,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
112000 t*******************n 6572 Kim Cương 10:21:26 29/01/2022
111999 N*******n 3579 Kim Cương 10:21:26 29/01/2022
111998 T******w 9805 Kim Cương 10:21:26 29/01/2022
111997 H**************h 9805 Kim Cương 10:21:26 29/01/2022
111996 D*******n 96472 Kim Cương 10:21:26 29/01/2022
111995 21 Kim Cương 10:21:25 29/01/2022
111868 T**********y 96472 Kim Cương 13:18:34 28/01/2022