VÒNG QUAY THẺ GARENA 10K

Trong Hũ Vàng Có 996,231 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
81040 3570 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
81039 L***********y 1540 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
81038 17 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
81037 t******************c 1080 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
81036 1080 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
81035 P**c 17 Kim Cương 20:19:34 05/08/2021
80956 L*********g 9610 Kim Cương 19:32:33 05/08/2021