VÒNG QUAY THẺ GARENA 10K

Trong Hũ Vàng Có 996,231 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
101200 T****************g 9610 Kim Cương 18:32:44 22/10/2021
101199 t***************i 9755 Kim Cương 18:32:44 22/10/2021
101198 D********u 3570 Kim Cương 18:32:44 22/10/2021
101197 G****o 17 Kim Cương 18:32:44 22/10/2021
101196 H*********m 9755 Kim Cương 18:32:44 22/10/2021
101195 T*******o 17 Kim Cương 18:32:43 22/10/2021
101194 H***g 3296 Kim Cương 18:32:31 22/10/2021