VÒNG QUAY THẺ GARENA 10K

Trong Hũ Vàng Có 996,231 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
111238 B*****h 9755 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
111237 T*********g 9755 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
111236 9670 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
111235 T********i 1080 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
111234 H**********n 3296 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
111233 N******************h 17 Kim Cương 09:29:59 22/01/2022
110710 P**********u 1540 Kim Cương 21:38:04 14/01/2022