VÒNG QUAY THÚ CƯNG 10K (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 952,656,112 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
80998 l*c 18000 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80997 t*****************g 18 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80996 t*o 1002 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80995 H***********s 18000 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80994 T*******n 6572 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80993 P**c 18 Kim Cương 20:16:49 05/08/2021
80962 18 Kim Cương 19:53:12 05/08/2021