VÒNG QUAY THÚ CƯNG 10K (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 952,656,112 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
111730 L****u 6572 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111729 0*****************************************Z 9999 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111728 T*****************g 6572 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111727 L******o 1002 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111726 j*****x 9348 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111725 18 Kim Cương 15:02:44 26/01/2022
111724 H*****n 3687 Kim Cương 15:00:40 26/01/2022