VÒNG QUAY M1014 LONG TỘC (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 960,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
81100 B************g 599 Kim Cương 21:28:47 05/08/2021
81099 T**********g 599 Kim Cương 21:28:47 05/08/2021
81098 B**a 9999 Kim Cương 21:28:47 05/08/2021
81097 G******G 3000 Kim Cương 21:28:47 05/08/2021
81096 N***********n 15000 Kim Cương 21:28:47 05/08/2021
81095 T**********n 23 Kim Cương 21:28:46 05/08/2021
81028 T*******y 15000 Kim Cương 20:18:29 05/08/2021