VÒNG QUAY M1014 LONG TỘC (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 960,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
101206 N*********************n 15000 Kim Cương 19:26:55 22/10/2021
101205 L*******g 23 Kim Cương 19:26:55 22/10/2021
101204 T***********n 9999 Kim Cương 19:26:55 22/10/2021
101203 3000 Kim Cương 19:26:55 22/10/2021
101202 T*******************g 3000 Kim Cương 19:26:55 22/10/2021
101201 G***g 23 Kim Cương 19:26:54 22/10/2021
101146 S*********n 6666 Kim Cương 07:26:46 22/10/2021