Vòng quay Kim Cương 100% Trúng Kim Cương

Trong Hũ Vàng Có 9,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
101284 N*********n 26 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101283 H**i 4700 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101282 P***************l 5000 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101281 s****s 26 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101280 M***y 5000 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101279 T****n 26 Kim Cương 13:58:16 23/10/2021
101278 C*****n 1000 Kim Cương 13:52:11 23/10/2021