Vòng quay Kim Cương 100% Trúng Kim Cương

Trong Hũ Vàng Có 9,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
81106 K********^ 11999 Kim Cương 21:31:01 05/08/2021
81105 1000 Kim Cương 21:31:01 05/08/2021
81104 p*******************g 5000 Kim Cương 21:31:01 05/08/2021
81103 T*************n 4700 Kim Cương 21:31:01 05/08/2021
81102 L*V 4700 Kim Cương 21:31:01 05/08/2021
81101 T**********n 26 Kim Cương 21:31:00 05/08/2021
81094 C************u 1000 Kim Cương 21:28:15 05/08/2021