VÒNG QUAY Giờ Vàng (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 2,020,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
81034 P**c 5555 Kim Cương 20:19:02 05/08/2021
81033 p***g 3500 Kim Cương 20:19:02 05/08/2021
81032 L****************h 5555 Kim Cương 20:19:02 05/08/2021
81031 N****************a 7770 Kim Cương 20:19:02 05/08/2021
81030 C****************i 2200 Kim Cương 20:19:02 05/08/2021
81029 P**c 14 Kim Cương 20:19:01 05/08/2021
80632 n************h 14 Kim Cương 12:51:14 05/08/2021