VÒNG QUAY Giờ Vàng (FREE FIRE)

Trong Hũ Vàng Có 2,020,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
109996 7770 Kim Cương 21:03:11 04/01/2022
109995 T**********c 2200 Kim Cương 21:03:11 04/01/2022
109994 T***********h 5555 Kim Cương 21:03:11 04/01/2022
109993 S*******6 2200 Kim Cương 21:03:11 04/01/2022
109992 N*************n 15000 Kim Cương 21:03:11 04/01/2022
109991 P***g 14 Kim Cương 21:03:10 04/01/2022
109222 H**************n 7770 Kim Cương 18:52:34 27/12/2021