VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 10k

Trong Hũ Vàng Có 9,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
80992 N*****************n 3500 Kim Cương 19:56:06 05/08/2021
80991 L*******g 1211 Kim Cương 19:56:06 05/08/2021
80990 H*y 3500 Kim Cương 19:56:06 05/08/2021
80989 N***************i 1211 Kim Cương 19:56:06 05/08/2021
80988 K***g 1211 Kim Cương 19:56:06 05/08/2021
80987 24 Kim Cương 19:56:05 05/08/2021
80938 3500 Kim Cương 18:07:40 05/08/2021