VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 10k

Trong Hũ Vàng Có 9,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
111838 N*************a 7544 Kim Cương 16:24:28 27/01/2022
111837 7544 Kim Cương 16:24:28 27/01/2022
111836 300 Kim Cương 16:24:28 27/01/2022
111835 Bo 3500 Kim Cương 16:24:28 27/01/2022
111834 K**********c 3500 Kim Cương 16:24:28 27/01/2022
111833 B***h 24 Kim Cương 16:24:27 27/01/2022
111808 G*********************************u 3500 Kim Cương 14:56:07 27/01/2022