VÒNG QUAY MP40 MÃNG XÀ

Trong Hũ Vàng Có 199,979,004 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
80758 T***************n 2000 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80757 0**8 12000 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80756 C*********g 2500 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80755 N********g 15000 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80754 P***g 9990 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80753 25 Kim Cương 13:12:50 05/08/2021
80752 N**************g 12000 Kim Cương 13:12:27 05/08/2021