VÒNG QUAY MP40 MÃNG XÀ

Trong Hũ Vàng Có 199,979,004 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
100072 a*m 15000 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100071 m*****3 15000 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100070 P**************g 2500 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100069 H*************n 2000 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100068 1****6 25 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100067 N********h 25 Kim Cương 09:01:51 14/10/2021
100066 T**************g 9990 Kim Cương 09:01:46 14/10/2021