VÒNG QUAY VIP 20K (Ngọc Rồng Online)

Trong Hũ Vàng Có 125,424,341 đ

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
812 Đang cập nhật tài khoản 21:03:08 30/11/2020
811 Đang cập nhật tài khoản 20:56:01 30/11/2020
810 L*********************c Đang cập nhật tài khoản 20:09:34 30/11/2020
809 N*******i Đang cập nhật tài khoản 16:55:39 30/11/2020
808 N*******************g Đang cập nhật tài khoản 14:58:30 30/11/2020
807 N*******************g Đang cập nhật tài khoản 14:58:18 30/11/2020
806 N**********n Đang cập nhật tài khoản 13:19:07 30/11/2020
805 P*****************n Đang cập nhật tài khoản 12:42:46 30/11/2020
804 P**************u Đang cập nhật tài khoản 12:00:31 30/11/2020
803 P**************u Đang cập nhật tài khoản 11:58:18 30/11/2020
802 A***e Đang cập nhật tài khoản 11:36:38 30/11/2020
801 M****r Thẻ Garena 100k 09:05:45 30/11/2020
800 g****X Thẻ Garena 50k 09:05:45 30/11/2020
799 A*h Thẻ Garena 50k 09:05:45 30/11/2020
798 p****w Thẻ Garena 50k 09:05:45 30/11/2020
797 F****D Thẻ Garena 200k 09:05:44 30/11/2020
796 x****S Mất Lượt 09:05:44 30/11/2020
795 O****d Thẻ Garena 50k 09:05:44 30/11/2020
794 M****z Thẻ Garena 50k 09:05:44 30/11/2020
793 6****B Thẻ Garena 100k 09:05:44 30/11/2020
792 V****R Thẻ Garena 50k 09:05:44 30/11/2020
791 1****T Thẻ Garena 200k 09:05:44 30/11/2020
790 Thẻ Garena 500k 09:05:44 30/11/2020
789 U****0 Mất Lượt 09:05:44 30/11/2020
788 V*************************i Thẻ Garena 50k 09:05:44 30/11/2020