VÒNG QUAY THẺ GARENA 5K (GIẢM 75%)

Trong Hũ Có 520,231,651 đ

Lịch sử nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
14104 H************n Đang cập nhật tài khoản 13:09:36 23/04/2021
14103 H************n Đang cập nhật tài khoản 13:05:41 23/04/2021
14102 T******n Nhận Được 17 Kim Cương 13:04:27 23/04/2021
14101 T******n Nhận Được 17 Kim Cương 13:04:09 23/04/2021
14100 P*******o Đang cập nhật tài khoản 12:43:14 23/04/2021
14099 P*******o Đang cập nhật tài khoản 12:43:01 23/04/2021
14098 v********n Nhận Được 17 Kim Cương 12:20:13 23/04/2021
14097 T*****n Nhận Được 17 Kim Cương 11:48:57 23/04/2021
14096 Đang cập nhật tài khoản 11:48:17 23/04/2021
14095 Đang cập nhật tài khoản 11:48:04 23/04/2021
14094 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:17:35 23/04/2021
14093 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:17:24 23/04/2021
14092 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:17:10 23/04/2021
14091 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:16:57 23/04/2021
14090 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:16:44 23/04/2021
14089 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:16:32 23/04/2021
14088 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:16:17 23/04/2021
14087 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:16:00 23/04/2021
14086 N************************t Đang cập nhật tài khoản 11:12:32 23/04/2021
14085 N************************t Đang cập nhật tài khoản 11:12:19 23/04/2021
14084 N************************t Nhận Được 17 Kim Cương 11:11:54 23/04/2021
14083 N************************t Đang cập nhật tài khoản 11:11:01 23/04/2021
14082 N************************t Đang cập nhật tài khoản 11:10:46 23/04/2021
14081 N************************t Đang cập nhật tài khoản 11:10:32 23/04/2021
14080 P*************y Đang cập nhật tài khoản 08:12:22 23/04/2021